Delägarboende i Bopolpodden

Andelsägarbolagets VD Henrik Friman blev nyligen intervjuad i bopolpodden tillsammans med Ulf Nyqvist.
Där lyfts fram att Delägarboende är det mest lönsamma sättet för att skapa ekonomi för upprustning av miljonprogrammet och samtidigt minska boendesegregationen.
De boende måste nu få bli delaktiga - på riktigt!

Read More
Nomos Designs
Stora samhällsvinster med delägande i miljonprogrammet

Delägarboende bidrar med lösningar på några av bostadsmarknadens största problem samtidigt som positiva ekonomiska effekter uppnås för såväl stat som kommun. Genom att erbjuda hushållen att blir delägare skapas snabbt betydande samhällsvinster och hållbara bostadsområden. Henrik Friman och Ulf Nyqvist i en debattartikel i Bostadspolitik

Read More
Nomos Designs
Debattartikel i Svenska Dagbladet

Botkyrka har vi provat andelsägande där de boende får köpa in sig i allmännyttan. De boendes pengar håller hyrorna nere samtidigt som vi kan göra en snabb och ordentlig renovering. Vi får en blandning av ägande och hyresgäster i samma trappuppgång där majoriteten hyr. Vinnarna blir vi boende. ….”

-Ali Khalil
gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka och Albybo

Read More
Nomos Designs
Sundbyberg öppnar för Delägarboende

Nu har ytterligare en kommun beslutat att Andelsägarmetoden ska kunna användas vid ombildning.

Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg kan nu också använda Andelsägarmetoden för att skapa mer blandande upplåtelseformer där hyresrätten är dominerande.

Read More
Nomos Designs
Botkyrkabyggen utökar satsningen på Andelsägarmetoden

AB Botkyrkabyggens styrelse har beslutat att utöka satsningen på Andelsägarlägenheter inom sitt fastighetsbestånd i Botkyrka. Beslutet innebär att man nu ombildar ytterligare en befintlig fastighet med totalt ca 200 lägenheter under 2017 samt erbjuder fler hyresgäster möjligheten att bli andelsägare i redan ombildade fastigheter.

Read More
Nomos Designs