Stora samhällsvinster med delägande i miljonprogrammet

Delägarboende bidrar med lösningar på några av bostadsmarknadens största problem samtidigt som positiva ekonomiska effekter uppnås för såväl stat som kommun. Genom att erbjuda hushållen att blir delägare skapas snabbt betydande samhällsvinster och hållbara bostadsområden. Henrik Friman och Ulf Nyqvist i en debattartikel i Bostadspolitik

Read More
Nomos Designs
Debattartikel i Svenska Dagbladet

Botkyrka har vi provat andelsägande där de boende får köpa in sig i allmännyttan. De boendes pengar håller hyrorna nere samtidigt som vi kan göra en snabb och ordentlig renovering. Vi får en blandning av ägande och hyresgäster i samma trappuppgång där majoriteten hyr. Vinnarna blir vi boende. ….”

-Ali Khalil
gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka och Albybo

Read More
Nomos Designs
Sundbyberg öppnar för Delägarboende

Nu har ytterligare en kommun beslutat att Andelsägarmetoden ska kunna användas vid ombildning.

Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg kan nu också använda Andelsägarmetoden för att skapa mer blandande upplåtelseformer där hyresrätten är dominerande.

Read More
Nomos Designs
Botkyrkabyggen utökar satsningen på Andelsägarmetoden

AB Botkyrkabyggens styrelse har beslutat att utöka satsningen på Andelsägarlägenheter inom sitt fastighetsbestånd i Botkyrka. Beslutet innebär att man nu ombildar ytterligare en befintlig fastighet med totalt ca 200 lägenheter under 2017 samt erbjuder fler hyresgäster möjligheten att bli andelsägare i redan ombildade fastigheter.

Read More
Nomos Designs
Stort intresse för Andelsägarlägenheterna i Storvreten

AB Botkyrkabyggen beslutade i början av året att ombilda ytterligare ca 20 lägenheter till Andelsägarlägenheter.

Nu har de två första försäljningarna genomförts. Intresset för lägenheterna är mycket stort och priserna är över förväntan.

Långsiktig social- och ekonomisk hållbarhet ligger till grund för den fortsätta utvecklingen av miljonprogramområden tillsammans med de boende.

Read More
Nomos Designs
Artikel om Andelsägarmetoden

Torsdag den 7 juli hade Botkyrkabyggen och Andelsägarbolaget ett seminarium om Andelsägarmetoden i Almedalen, Visby. På seminariet medverkade också två av de Andelsägare som köpte vid ombildningen på Skarpbrunnavägen 2014. Intresset för seminariet var stort och branschtidningen Fastighetstidningen skrev denna artikel

Read More
Nomos Designs