Botkyrkabyggen utökar satsningen på Andelsägarmetoden

AB Botkyrkabyggens styrelse har beslutat att utöka satsningen på Andelsägarlägenheter inom sitt

fastighetsbestånd i Botkyrka. Beslutet innebär att man nu ombildar ytterligare en befintlig fastighet med totalt ca 200 lägenheter under 2017 samt erbjuder fler hyresgäster möjligheten att bli andelsägare i redan ombildade fastigheter.

Långsiktig social- och ekonomisk hållbarhet ligger till grund för den fortsätta utvecklingen av beståndet tillsammans med de boende.

Nomos Designs