Ny bok tar upp Andelsägarmetoden

En nyligen utgiven bok av professor Hans Lind tar upp Andelsägarmetoden som en nytt alternativ på bostadsmarknaden.

"Experimentera med nya upplåtelseformer Varje upplåtelseform fördelar risk och ansvar på ett visst sätt. Kan man hitta nya kombinationer av risk och ansvar kan det göra fler projekt lönsamma och därmed öka utbud och minska hyror och priser. De modeller som skissas i detta avsnitt kan fungera inom alla prissegment, även om segmenten med lägre priser och hyror är mest intressant ur denna boks perspektiv"

Läs boken här, Åtkomliga bostäder

Andelsägarmetoden omnämns på sidorna 74-75

Nomos Designs