Botkyrkabyggen utökar Andelsägarmetoden i sitt bestånd

AB Botkyrkabyggen har beslutat att utöka antalet Andelsägarlägenheter inom sitt fastighetsbestånd i Botkyrka och tar nu nästa steg i referensprojektet med Andelsägarlägenheter.

- Arbetet med Andelsägarmetoden har pågått sedan 2014 och Botkyrkabyggens styrelse fattade beslut hösten 2016 om att ta ytterligare ett steg i referensprojektet. Därför har vi gått ut med information om möjlighet att bli andelsägare på vissa adresser, Jan-Erik Sandh, affärsområdeschef på Botkyrkabyggen.

Erbjudandet vänder sig nu till hyresgäster i de befintliga Andelsfastigheterna men även till en ytterligare fastighet i Norsborg. Information skickas i dagarna ut till ca 500 hyresgäster i aktuella fastigheter och innebär att fler hyresgäster ges en möjlighet att köpa andelar i fastigheterna och då få dispositionsrätt till en Andelsägarlägenhet. 
Ägarformen som skapas med Andelsägarmetoden kallas Delägarboende.

En av fördelarna med Delägarboende är att de hyresgäster som inte vill köpa blir kvar som hyresgäster och med Botkyrkabyggen som förvaltare. Detta innebär att det kommer att finnas såväl hyresgäster som andelsägare i samma fastighet, detta skapar blandande upplåtelseformer i trapphusen - vi kallar detta för Trapphusintegration.

- Att införa Delägarboende är ett verktyg för fastighetsbolag som vill skapa positiv utveckling för sina ytterområden och samtidigt ge boende ökat engagemang. 
Eftersom priserna på bostadsrätter har ökat och köerna för bostäder är mycket långa så finns ett unikt tillfälle att erbjuda boende möjlighet att investera i sitt område och samtidigt skapas intäkter för upprustning. Om man använder dessa intäkter rätt kommer det att möjliggöra såväl hållbar upprustning som nyproduktion av hyreslägenheter. Detta bidrar i sin tur till en positiv långsiktig utveckling, säger Henrik Friman, VD på Andelsägarbolaget M2 AB som äger rättigheterna till Andelsägarmetoden. 

Fastigheterna som nu omfattas av erbjudandet har adresser Skarpbrunnavägen 39–85, Sankt Mikaels väg 2 och Odlingsvägen 20–34 i Storvreten. 
Försäljningen beräknas genomföras under hösten 2018.

 

Vid frågor kontakta:

Henrik Friman, VD Andelsägarbolaget M2 AB, 08 - 56 20 51 20

Jan-Erik Sandh, Affärsområdeschef på AB Botkyrkabyggen, 070-162 94 61

Nomos Designs