Delägarboende i Bopolpodden

Andelsägarbolagets VD Henrik Friman blev nyligen intervjuad i bopolpodden tillsammans med Ulf Nyqvist.
Där lyfts fram att Delägarboende är det mest lönsamma sättet för att skapa ekonomi för upprustning av miljonprogrammet och samtidigt minska boendesegregationen.
De boende måste nu få bli delaktiga - på riktigt!

Nomos Designs