Andelsägarmetoden möjliggör blandade upplåtelseformer utan ombildning till bostadsrätt

Delägarboende med Andelsägarmetoden är en ägarform för bostäder som introducerades 2014 för att möjliggöra att i en samma fastighet blanda hyresboende med ägande och där det befintliga fastighetsbolaget är kvar som huvudägare och förvaltare. 

För kommuner och fastighetsbolag innebär Andelsägarmetoden en möjlighet att motverka bostadssegregation och dessutom genom försäljningar få in kapital som möjliggör lönsam upprustning och nyproduktion till rimliga hyror.

 • Delägarboende bidrar till långsiktig utveckling och upprustning av hyrestäta bostadsområden
 • Skapa bättre förutsättningar för bostadsbolag och kommuner att finansiera nödvändig upprustning och nyproduktion.
 • Lönsam upprustningen av befintligt bestånd kan göras med måttlig hyreshöjning.
 • Segregation kan brytas genom att skapa en bestående ekonomiskt blandad hushållsstruktur
 • Öka stabiliteten i områdena genom minskad omflyttning och längre kvarboende.
 • Förbättra förutsättningar för handel och service genom att hushåll med stabil ekonomi bor kvar eller flyttar till området.
 • Ge bostadsbolag ytterligare ett handlingsalternativ till att sälja fastigheter till annan förvaltare eller bostadsrättsföreningar.

 
image002.png
 

Kort om Andelsägarmetoden

Andelsägarmetoden innebär att vissa av fastighetens boende äger andelar i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till en lägenhet (Andelsägarlägenhet). Fastigheten ägs alltså av flera delägare, en huvudägare och fler andelsägare.

Fastighetsbolaget är kvar som långsiktig förvaltare och huvudägare och kallas i metoden för Grundandelsägare.

Ett samägandeavtal som tagits fram för Andelsägarmetoden reglerar hur fastigheten ska fungera mellan delägarna. Fördelning av underhållsansvar görs så att fastighetsbolaget sköter alla gemensamma delar av fastigheten och kvarvarande hyresrätter.

Andelsägarna ansvarar för Andelsägarlägenhetens inre underhåll på ungefär samma sätt som i en bostadsrättslägenhet.

Andelsägarna betalar sedan månadsvis en Förvaltningskostnad till fastighetsbolaget för underhåll, administration, drift mm.

image003.png

Namnlös.png
Det behövs upplåtelseformer som möjliggör blandning av hyreslägenheter och ägda bostäder. Andelsägarlägenheter är ett viktigt tillskott på den svenska bostadsmarknaden. Särskilt i områden med relativt låga fastighetsvärden kan modellen slå två flugor i en smäll.
— Professor Hans lind

Områdesutveckling med Delägarboende

Vi har en vision om att med Delägarboende med Andelsägarmetoden ska kunna bidra till att lösa några av dagens och morgondagens problem på bostadsmarknaden. För fastighetsägare som vill ta ett samlat grepp över ett större område finns nu en unik möjlighet att i samband med renovering skapa ett viktigt lyft för hela området, både socialt och ekonomiskt.

Andelsägarmetoden kan användas både för renovering och i nyproduktion.

Exempelvis kan en förtätning göras på befintliga fastigheter (nya byggnader eller våningspåbyggnad) med en blandning av hyresrätter och Andelsägarlägenheter, vi kallar det för
områdesutveckling med delägarboende.

 • Möjliggör lönsam renovering av befintligt bestånd
 • Möjlighet för befintliga hyresgäster att bli Andelsägare utan att flytta från området
 • Förtätning med nya bostäder
 • Positiva flyttströmmar till eller inom området
 • Boende involveras och görs delaktiga i förändringsarbetet
 • Frigör lägenheter för rationell renovering
 • Möjlighet för befintliga hyresgäster att byta lägenhetsstorlek / upplåtelseform utan att flytta från området.
 • Ger blandning av upplåtelseformer inom området
 • Hyresnivån vid nyproduktion kan (utan subventioner) hållas på mycket rimlig nivå (1 400–1600 kr/m2) tack vare att produktionskostnaden delfinansieras genom andelsägandet.
 

ima92350_a4.jpg

Hyresgästens Trygghet

Andelsägarmetoden har skapats för att möjliggöra en blandning av upplåtelseformer i samma fastighet och då möjliggöra för vissa boende att äga. Lika viktigt har det också varit att en ombildning med Andelsägarmetoden inte ger en försämring för kvarvarande hyresgäster eller att det skapas framtida motsättningar i fastigheten mellan de som äger och de som bor kvar som hyresgäster. Andelsägarmetoden har lösningar för att skapa ett långsiktigt välfungerande boende och trygghet – för alla.


Befintliga projekt

Det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka kommun AB Botkyrkabyggen är den första fastighetsägaren som använder Delägarboende i vissa delar av sitt fastighetsbestånd.

Läs mer här