Som gäller för de flesta former av boende så uppstår någon gång meningsskiljaktigheter mellan de som bor i samma hus eller mellan delägarna.

För att underlätta att nå lösningar vid meningsskiljaktigheter mellan delägarna i en Andelsfastighet har Andelsägarnämnden inrättats. I stället för att delägare ska ta sitt ärende till allmän domstol kan Andelsägarnämnden ge en opartisk bedömning och utfärda rekommendationer i avseende på tvister mellan delägarna i en Andelsfastigheten.

Andelsägarnämnden är inrättat av och administreras av Licensgivaren för Andelsägarmetoden (Andelsägarbolaget M2 AB) men är helt obunden i sina yttranden. Andelsägarnämnden består av tre ledamöter där samtliga har en djupgående juridisk erfarenhet av frågor som rör bostäder och fastigheter.

 
 
 
Namnlös.png

Kjell E. Johansson (ordf)

Hyresråd (domare) vid hyresnämnden i Stockholm och tidigare advokat/konsult. Han har även tjänstgjort vid Stockholms tingsrätt och kammarrätten i Stockholm.

Tore Ljungkvist

Tore Ljungkvist är konsult i fastighetsrätt. Han har tidigare varit bl.a. hovrättsråd i Hovrätten för västra Sverige och chefjurist och vice VD för Fastighetsägarna Stockholm. Han har även deltagit som expert och sekreterare i statliga utredningar.

 
 

Håkan Julius

Tidigare rättschef i dåvarande bostadsdepartementet, chefsrådman vid Stockholms Tingsrätt och chef för Hyresnämnden i Stockholm. Har lett eller deltagit som expert i statliga utredningar om bl.a. hyra och bostadsrätt.

 
Andelsägarmetoden är en ny spännande form för ägande. Den kan bidra till utveckling av miljonprogramområden där en blandning av upplåtelseformer ofta har ansetts önskvärd. Andelsägarnämnden kan medverka till att eventuella tvister mellan delägarna löses på ett smidigt sätt
— Kjell E Johansson