Andelsägarmetoden möjliggör blandade upplåtelseformel utan ombildning till bostadsrätt

Delägarboende med Andelsägarmetoden är en ägarform för bostäder som introducerades 2014 för att möjliggöra att i en samma fastighet blanda hyresboende med ägande och där det befintliga fastighetsbolaget är kvar som huvudägare och förvaltare.