Bakgrunden till Delägarboende

Andelsägarbolaget M2 AB grundades 2009 av nuvarande ägargrupp men idén om Delägarboende har funnits sedan 2002. Idén var redan från början att möjliggöra blandade upplåtelseformer i befintliga eller nyproducerade fastigheter för att möjliggöra långsiktig ekonomisk och social hållbarhet med trygghet för de boende.
Bostadsmarknaden har under lång tid saknat en bra metod för att möjliggöra detta och inte minst i ytterområden, s.k. miljonprogram behövs ”nytänkande” för att lösa de utmaningar som finns där, betydande renoveringsbehov, nyproduktionsbehov och segregation.

Då det finns stora ambitioner från kommuner och de fastighetsbolag som äger betydande delar av våra miljonprogramområden och dessutom många hyresgäster som både trivs med sitt boende och gärna vill kunna äga, kan Delägarboende introduceras och bidra till att skapa långsiktig hållbar utveckling.

Andelsägarbolaget M2 AB äger rättigheterna Andelsägarmetoden och ägargruppen har också bildat Andelsägarbolaget M2 Marknad AB för att etablera Delägarboende i Sverige och leverera support till Andelsägarna och fastighetsbolagen.


 

Affärsidé

Att erbjuda fastighetsägare en långsiktig och trygg metod, kallad Andelsägarmetoden, för att skapa blandade upplåtelseformer i befintliga eller nyproducerade fastigheter. Andelsägarmetoden är skyddad av upphovsrätt och alla rättigheter till metoden ägs av Andelsägarbolaget M2 AB.

Affärsmodell

Andelsägarbolaget (Licensgivaren) tar betalt vid transaktioner genom att den säljande delägaren betalar en royalty för användandet att metoden. Andelsägarbolaget erbjuder även tjänster för att etablera metoden.

Övergripande mål

Värdetillväxt för delägarna genom god förvaltning och långsiktig trygghet. Andelsägarmetodens framgång kan endast skapas genom nöjda och trygga användare

Användningsområde

Delägarboende med Andelsägarmetoden är särskilt framtagen för användning i hyrestäta områden i de större kommunerna i Sverige.


Historik

2013    Det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen tar beslut att använda Andelsägarmetoden för att skapa blandade upplåtelseformer, och ökad stabilitet genom ett referensprojekt i utvalt område i Norsborg.

2014    Efter flera års utvecklingsarbete genomförs de första försäljningarna med Andelsägarmetoden. Två större fastigheter ombildades och totalt 43 hyreslägenheter blev Andelsägarlägenheter i Botkyrka.

2014    Andelsägarnämnden introduceras som ett organ för tvistelösning mellan delägare i en Andelsfastighet och de första fastighetsmäklarna utbildas.

2015    Förvaltningstjänsten Andelsägarportalen lanseras, Andelsägarportalen ger Andelsägare stöd i förvaltningen av sitt ägande. Flera marknadsförsäljningar genomförs på höga prisnivåer.

2016    Botkyrkabyggen tar beslut om att ombilda ytterligare fastigheter med Andelsägarmetoden.


Medlem av: