IMG_7986.jpg

Det finns två sätt att bli Andelsägare.

Du är befintlig hyresgäst och får erbjudande och väljer att köpa en andel i fastigheten. Bor då kvar i din lägenhet men inte längre som hyresgäst utan som Andelsägare, detta kallas i metoden för Primärförsäljning.

Det andra sättet är att man från början inte är hyresgäst i aktuell lägenhet utan köper en andel i fastigheten genom fastighetsmäklare och på så sätt får dispositionsrätt till en bostadslägenhet, detta kallas i metoden för Sekundärförsäljning.


Hur funkar Andelsägarmetoden?

Den som vill bli Andelsägare köper en andel i hela fastigheten (andelen kallas i metoden för Numrerad Ägarandel) och får genom ett Samägande- och Förvaltningsavtal dispositionsrätt till en bostadslägenhet, Andelsägarlägenhet.
Man kan vara två personer som gemensamt äger en Numrerad Ägarandel.
När du äger en Numrerad Ägarandel så ansvarar du för reparationer och underhåll i Andelsägarlägenheten och kan själv välja vilken standard du önskar. I en Andelsfastighet finns alltid en huvudägare (större fastighetsbolag) som i metoden kallas Grundandelsägare. Det är Grundandelsägaren som sköter förvaltningen och underhållet av Andelsfastighetens allmänna delar och administrerar det som är gemensamt för alla delägare. Som Andelsägare betalar du en Förvaltningskostnad till Grundandelsägaren. De hyresgäster som inte önskar att bli Andelsägare fortsätter som hyresgäster och med samma hyresavtal och förvaltare som tidigare. En Andelsägare måste vara folkbokförd och permanent bosatt på adressen.


Skapa din personliga Andelsägarlägenhet

Som Andelsägare har du ansvar för det inre underhållet i Andelsägarlägenheten. Detta är ett stort ansvar men också en fantastisk möjlighet att skapa en hemmiljö som passar dig och din familj. Ni har full frihet att välja de färger och material som passar er smak. Standarden på utrustning i Andelsägarlägenheten bestämmer du, vilket på sikt givetvis påverkar värdeutvecklingen.

Några viktiga punkter om förvaltningen av en Andelsägarlägenhet:

 • Du som Andelsägare är ansvarig för och bekostar allt framtida underhåll och felavhjälpning i Andelsägarlägenheten.
 • När du ska renovera i din Andelsägarlägenhet ska du informera Grundandelsägaren (fastighetsbolaget)
 • Åtgärder som i Andelsägarlägenheten ska alltid utföras fackmässigt och i enlighet med gällande regler.
 • Det åligger dig som Andelsägare att anlita behöriga hantverkare.
 • Arbeten som medför risk för brand eller vattenskada får endast utföras av fackmän med erforderlig auktorisation.

Vad är fördelarna?

Andelsägarmetoden är framtagen för att ge dig som köpare stor frihet, men också ett ökat ansvar.

 • Du får en unik möjlighet att bestämma hur du vill utrusta och kvalitets höja ditt boende

 • Du har möjlighet att vara med på en värdeökning om ditt bostadsområde blir attraktivare
 • Ett större fastighetsbolag kvarstår som huvudägare och professionell förvaltare av fastigheten och ansvarar för administration, drift och underhåll av gemensamma anläggningar och utrymmen. Detta innebär att du inte behöver engagera dig i styrelsearbete eller annan gemensam förvaltning.
 • Kräver inte att minst 2/3 från början väljer att köpa, vilket är kravet vid bostadsrättsombildning. I stället kan ett mindre antal lägenheter ombildas från start och sedan kan fastighetsbolaget längre fram välja att ombilda fler lägenheter.
 • Om man inte vill äga utan fortsätta att vara hyresgäst i en Andelsfastighet så har man kvar den professionella fastighetsförvaltningen från fastighetsbolaget. Inga förvaltningsfrågor som rör de gemensamma delarna i fastigheten eller i hyreslägenheterna kan påverkas av beslut från fastighetens Andelsägare. Fastighetsbolaget är enligt avtal skyldig att uppfylla långtgående och väl preciserade förvaltningsåtaganden. Det är också fastighetsbolaget som även fortsättningsvis är fullt ansvarig gentemot hyresgästerna.
  Vid ombildning till bostadsrätt får hyresgästerna den nybildade bostadsrättsföreningen som hyresvärd.

Vad är nackdelarna?

Det finns självklart en del saker som för vissa är mindre bra med Andelsägarmetoden

 • Vill man vara aktiv och medverka i förvaltningen av det gemensamma (gården, trapphusen, fastighetsunderhåll mm) så har man inte den möjligheten vilket man har i en bostadsrättsförening.

 • Bankerna kan inte för närvarande belåna köp av Numrerad Ägarandel utan köpet måste helt finansieras med eget kapital eller belåning av annan egendom.
 • Man måste upprätta en särskild deklarationsbilaga i samband med den årliga deklarationen och beroende på vilka kostnader du haft för ditt ägande kan du behöva betala extra skatt.
 • Reavinstskatten är högre än vid försäljning av bostadsrätt eller villa (27% i stället för 22%)
 • Reavinstskatt får inte skjutas upp.

 
 

Mer om Andelsägarmetoden

Andelsägarmetoden innebär att vissa av fastighetens boende äger andelar i fastigheten och får genom avtal dispositionsrätt till en lägenhet (Andelsägarlägenhet). Fastigheten ägs alltså av flera delägare, en huvudägare och fler andelsägare. Nuvarande fastighetsägare är kvar som långsiktig förvaltare och huvudägare och kallas i metoden för Grundandelsägare. Ett Samägande- och Förvaltningsavtal som tagits fram för Andelsägarmetoden reglerar hur fastigheten ska fungera mellan delägarna. Fördelning av underhållsansvar görs så att fastighetsbolaget sköter alla gemensamma delar av fastigheten och kvarvarande hyresrätter. Andelsägarna ansvarar för Andelsägarlägenhetens inre underhåll på ungefär samma sätt som i en bostadsrättslägenhet. Andelsägarna betalar sedan månadsvis en Förvaltningskostnad till Grundandelsägaren för underhåll, administration, drift mm. De hyresgäster som inte köpa är kvar som hyresgäster som tidigare och med samma förvaltning (minst 1/3 av Andelsfastighetens lägenheter ska alltid vara hyresrätter). När en Andelsägare vill flytta säljs andelen vidare av Andelsägaren genom anlitande av registrerad fastighetsmäklare.
Om man under viss period inte ska bo i Andelsägarlägenheten kan man hyra ut. Det sker då genom Grundandelsägaren och uthyrningen är en förstahands uthyrning.

Skärmavbild 2017-03-21 kl. 21.29.59.png

Jag blev Andelsägare 2014 efter att varit hyresgäster i vår lägenhet hos Botkyrkabyggen sedan 2006. Vi hade tidigare ägt vår bostad och hade egentligen tänkt att köpa något nytt om inte denna möjlighet hade kommit.
Vi gillar idén med Andelsägarmetoden och att man inte behöver engagera sig i förvaltningen av huset som i en bostadsrättsförening.
Nu sköter vi Andelsägarlägenheten och Botkyrkabyggen tar hand om det gemensamma i huset - ett smidigt ägande helt enkelt. Om den här metoden kan byggas ut så tror jag att det kommer bli en bättre blandning och stabilitet i området och vi som vill äga kan göra det utan att behöva flytta
— Mirlinda Kastrati, Andelsägare på Skarpbrunnavägen i Norsborg

Konsumentfoldern ger dig mer information

I denna folder har vi sammanställt viktig information för dig som ska bli Andelsägare.
Vi rekommendera dig att läsa igenom denna folder så du säkert  förstår vad det innebär att vara Andelsägare.
Innan du blir Andelsägare ska du också sätta dig in i de skillnader som finns mellan bostadsrätt och andelsrätt.
Prata med din mäklare och blivande Grundandelsägare så du får svar på dina frågor.
Du är också självklart välkommen att kontakta oss på Andelsägarbolaget.