AB Botkyrkabyggen

Det kommunägda bolaget AB Botkyrkabyggen inledde samarbete med Andelsägarbolaget 2012. Målsättningen var att möjliggöra en blandning av upplåtelseformer i de områden där hyresrätten var dominerande. Genom att erbjuda boende möjligheten att bli Andelsägare vill Botkyrkabyggen att de som vill äga väljer att bo kvar i området/kommunen och att detta bidrar till ökad stabilitet.

Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka, ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet. Bolaget äger och förvaltar cirka 10 600 bostäder, och ungefär var tredje kommuninvånare bor hos Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen har varit starkt involverat i utvecklingsarbetet fram till genomförandet av det första referensprojektet 2014. 

Kontaktperson: Jan-Erik Sandh, Affärsområdeschef på AB Botkyrkabyggen


 

Trälberget 1-2, Norsborg

 • Adress: Skarpbrunnavägen, Norsborg

 • Grundandelsägare: AB Botkyrkabyggen

 • Antal Lägenheter: 455
 • Antal Andelsägarlägenheter: 43
 • Ombildning: 1 Juli 2014
 • Förvaltningskostnad: ca 720 kr/kvm

 

Kalkstenen 2, Tumba

 • Adress: Odlingsvägen 20-34, Storvreten

 • Grundandelsägare: AB Botkyrkabyggen

 • Antal Lägenheter: 112
 • Antal Andelsägarlägenheter: 22
 • Ombildning: 1 September 2016
 • Förvaltningskostnad: ca 800 kr/kvm
 Kalkstenen 2, Tumba

Namnlös.png
Andelsägarlägenheter är ett väldigt spännande tillskott på bostadsmarknaden. Mitt första uppdrag med Andelsägarmetoden blev när jag fick jobba med 22 Andelsägarlägenheter i en nyrenoverad fastighet i Storvreten i Botkyrka kommun. Jag blev förvånad hur stort intresset var och jag blev nerringd när objekten lades ut på Hemnet. Många ser fördelarna med att förvaltningen av det gemensamma görs av ett stort fastighetsbolag och att man inte behöver engagera sig i föreningsarbete mm. När belåningsfrågan är löst kommer spridningen av metoden att gå snabbt
— Mäklare Mikael Bukowskis